Logo Deutscher Akademischer Austauschdienst
powered by PHP2All - MiniCMS

Informacja dla polskich kandydatów na studia

 

kandydaci z Polski powinni złożyć następujące dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości (Osoby posiadające nowe świadectwo dojrzałości - nowa matura wprowadzona od 2005 r. - powinny dodatkowo złożyć świadectwo ukończenia liceum/technikum)- uwierzytelniona kopia polskiego oryginału i tłumaczenia
  • osoby, które w Polsce studiowały: zaświadczenie potwierdzające odbyte studia (dyplom, zaświadczenie o przebiegu studiów lub indeks) - uwierzytelniona kopia polskiego oryginału i tłumaczenia
  • świadectwo/zaświadczenie potwierdzające wymaganą znajomosć jezyka niemieckiego - uwierzytelniona kopia. Jezeli jest to swiadectwo wystawione w języku polskim, to potrzebna jest uwierzytelniona kopia polskiego oryginału i tłumaczenia
  • aktualny życiorys
  • kopia paszportu (strona z danymi personalnymi) lub kopia dowodu osobistego- ta kopia nie musi być uwierzytelniona
  • wypełnione i podpisanie podanie Antrag auf Zulassung/Application Form for Admission to Studies for Foreign Applicants
  • osoby ubiegające się na więcej niż jedną uczelnię należącą do uni-assist: Formular Prioritätenliste/"List of Priorities" form
  • dowód uiszczenia opłaty

 

UWAGA: niektóre uczelnie wymagają dodatkowych dokumentów, takich jak: zaświadczenie o odbytych praktykach, certyfikaty językowe dodatkowych języków, list motywacyjny, dodatkowe podanie na studia odbiegające od standardowego formularza itp.

Proszę dowiedzieć się na wybranej uczelni, czy potrzebne są jakieś dodatkowe dokumenty oraz jaki rodzaj tłumaczeń (nie wszystkie uczelnie akceptują polskich tłumaczy przysięgłych) oraz które z uwierzytelniających instytucji są tam akceptowane. Ubiegając się jednocześnie o miejsce na kilku uczelniach uni-assist wystarczy załączyć tylko jeden komplet dokumentów! W tym wypadku proszę zwrócić uwagę, czy dany rodzaj uwierzytelnienia jest akceptowany przez wszystkie uczelnie.

Top
3 farbige Halbkreise Logo inobis.de